Zwroty i reklamacje

Wyciąg z regulaminu sklepu internetowego dostępnego pod linkiem: REGULAMIN

§6. Gwarancja i reklamacja

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności  ustawą  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz  w Kodeksie Cywilnym.
  2. Zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pphu.sieradzan@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć z załączonym dowodem zakupu na adres: ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz.
  3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres.
  4. Sprzedawca na  oferowane w sklepie Internetowym Produkty udziela dwuletniej gwarancji i informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza  uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z Umowa Sprzedaży.

„Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.”

§7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb - dotyczy to w szczególności firan sprzedawanych na metry bieżące, firan szytych na wymiar, oraz obrusów szytych na wymiar. 
(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy: 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Ja _____________________________ (imię i nazwisko) niniejszym informuję 
o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

_______________________________________________________________________


Data odbioru ____________________________________________________________ 


Imię i nazwisko __________________________________________________________ 


Adres _________________________________________________________________ 

Numer konta do zwrotu środków:

___________________________________________________________


Podpis konsumenta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej) 
_______________________________________________________________________ 


Data __________________________________________________________________

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl